Onderzoek de lokale flora en fauna!

“De Flora- en faunawet is van toepassing op de in de wet aangewezen beschermde soorten. Dit zijn alle van nature in Nederland voorkomende zoogdiersoorten (met uitzondering van bruine rat, zwarte rat en huismuis), alle soorten amfibieën en reptielen, bepaalde soorten vissen (met uitzondering van soorten van de Visserijwet 1963) en alle van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten. Bovendien is een aantal andere planten- en diersoorten aangewezen als beschermde soorten. De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat de in het wild levende soorten zoveel mogelijk ‘met rust gelaten’ worden. Daarnaast is voor alle soorten, ook de niet beschermde soorten, de zorgplicht van toepassing.” Bureau Vidiris kan u van ecologisch advies voorzien bij het naleven van de Flora- en faunawet tijdens uw eigenlijke werkzaamheden.

Quickscan

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een zogeheten quickscan waarmee door middel van een bronnenonderzoek naar beschermde flora en fauna op de desbetreffende locatie in kaart worden gebracht tijdens veldonderzoeken. Bureau Vidiris maakt op basis van deze onderzoeken een heldere en uitgebreide rapportage, waardoor u weet waar u aan toe bent als het gaat om de natuur. Bureau Vidiris, voor al uw ecologisch onderzoek.

 

Dit bericht is geplaatst in Overig. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.